Gościniec Nad Suchą Wodą

Pokoje Gościnne

Małe Ciche - Lichajówki

Regulamin

 

Regulamin płatności:

 

 

1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości rezerwacji na konto bankowe.

2. Płatności należy dokonać do 3 dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji lub w innym terminie uzgodnionym wcześniej z wynajmującym pokój.

3. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

4. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu gotówką. Akceptujemy jedynie walutę polską (PLN).

5. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie ośrodka przez osobę dokonującą rezerwacji.

6. Nie wykorzystanie całości pobytu przez gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji , nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

 

Regulamin:

 

1. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15:00 i trwa do godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Zameldowanie jest możliwe do godz. 22:00 w dniu przyjazdu.

2. Podstawą do zameldowania się w pokoju jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.

3. Pokój w Gościńcu Nad Suchą Wodą wynajmowany jest na doby.

4. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności wynajmującego pokój.

5. Gościniec Nad Suchą Wodą uwzględnia życzenia Gościa przedłużenia pobytu w miarę możliwości i wolnych pokoi.

6. Gościniec Nad Suchą Wodą świadczy usługi zgodne z ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich do wynajmującego, co umożliwi niezwłoczną reakcję i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

7. Obowiązuje całkowity zakaz palenia w pokojach, na korytarzu, klatce schodowej. Jeżeli w dniu wymeldowania okaże się, że w pokoju było palone, Gość zostanie obciążony karą w wysokości 200 zł.

8. Zakaz używania w pokojach otwartego ognia (m. in. lampek naftowych, gazowych, własnych kuchenek elektrycznych i gazowych).

9. Gościniec Nad Suchą Wodą zobowiązuje się zapewnić Gościom pościel i ręczniki. Jeżeli ręczniki oraz pościel będą używane do wycierania obuwia, podłogi itp, to w dniu wyjazdu Goście będą musieli ponieść koszty na zakup nowych ręczników oraz pościeli.

10. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00.

11. Goście ponoszą odpowiedzialność majątkową w razie powstania jakichkolwiek szkód, choćby wina powstała z winy nieumyślnej, lub z winy odwiedzających go osób.

12. Goście proszeni są o powiadomienie wynajmującego w przypadku odwiedzin gości spoza obiektu.

13. Osoby nie zameldowane w obiekcie Gościniec Nad Suchą Wodą mogą przebywać w pokoju od godz. 7:00 do 22:00

14. Zachowanie gości wynajmujących pokój nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Gościniec Nad Suchą Wodą może odmówić dalszego świadczenia usług osobie która narusza tę zasadę i nakazania niezwłocznego opuszczenia obiektu.

15. Gościniec Nad Suchą Wodą nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Gościa na teren obiektu oraz za rzeczy w nim pozostawione.

16. Parking jest niestrzeżony, na terenie obiektu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim rzeczy.

17. Nie akceptujemy zwierząt.

18. Zabronione jest palenie na terenie obiektu.

19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania dyspozycji przedmioty te zostaną zniszczone.

 

 

RODO

 

polityka prywatności

 

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH I PRAWACH OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych są Halina i Janusz Pawlikowscy, właściciele obiektu Gościniec Nad Suchą Wodą, mieszczącego się pod adresem: ul. Lichajówki 2C, 34-531 Murzasichle.

 

2. Państwa dane osobowe w będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym do:

 

 • dokonywania rezerwacji,
 • świadczenia usług oraz realizacji umów cywilnoprawnych,
 • wystawiania faktur,
 • regulowania płatności na podstawie przepisów prawa oraz w celu zawarcia umowy.

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa lub do czasu zrealizowania umów i celów przetwarzania określonych w pkt 2.

 

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do realizacji zleconych zadań.

 

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów z którymi zostały zawarte umowy powierzenia danych osobowych i które zapewniają odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

6. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • do żądania do ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ich ograniczenia,
 • przenoszenia danych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed cofnięciem zgody,
 • informacji dot. występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby, 
 • informacji dot. celu zakresu i sposobu przetwarzania danych oraz od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze i jakie są źródła pozyskania tych danych, 
 • informacji dot udostępnienia Państwa danych a w szczególności informacji o odbiorcach którym dane te są udostępniane,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

 

7. W sprawach ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem, mailowo pod adresem: kontakt@nadsuchawoda.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Zarezerwuj